Ga naar de inhoud

Cursus

De training wordt modulair gegeven en er is keuze uit de volgende onderwerpen:

 •  Permacultuur, basisprincipes, ethiek en ontwerp
 • Biodiversiteit en klimaat
 • Bodem en bodemleven, composteren (o.a. mulchen
 • Plantengroei en ander leven
 • Dieren in de permacultuur
 • Bomen snoeien
 • Diversifiëring en Teeltplanning
 • Water en nutriënten-kringlopen
 • Voedselbosontwikkeling
 • Verdienmodellen (risicospreiding)
 • Inmaken van groente

Data voor nieuwe cursussen worden binnenkort bekend gemaakt.

Hiernaast een fragment (ong. 10 min) uit de virtuele rondleiding van maart 2021.